Uyguladığımız Testler

Ankara Gelişim Tarama Testi
Denver II Gelişimsel Tarama Testi
Zeka Testleri (WISC-R, WISC- IV)
Projektif Testler
Kişilik Testleri (MMPI vb.)
Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Peabody Alıcı Dil Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Dikkat ve Algı Testleri
Sesletim Ses Bilgisi Testi
Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi

Dilmer Eğitim Danışmanlık