Lisans: Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yükseklisans: Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin Alt Alan