Kekemelik

Dilmer Eğitim Danışmanlık

Kekemelik, akıcılığın göze çarpıcı bir şekilde bloklar, tekrarlar veya uzatmalarla kesilmesidir. Bloklar konuşma esnasında konuşmanın bir anda kesilmesi ('a--- nne'), tekrarlar bazı hecelerin veya sözcüklerin tekrar edilmesi ('ba ba ba ba babaanne', 'ben ben ben ben ben geldim'), uzatmalar ise bazı seslerin gereğinden fazla uzatılması ('ssssssssepet') anlamına gelir. Bu durumlarda kekeleyen birey ne söylemek istedğini çok iyi bilir, fakat akıcı bir şekilde dile getiremez. Kekemelik bir hastalık veya engel değildir ve kişinin duygu ve düşünce durumundan oldukça etkilenmektedir.

Kekemelikte sıklıkla ikincil semptomlar görünmektedir, örneğin kekeleme esnasında göz kırpma, yumruk sıkma, masaya vurma gibi davranışlar meydana gelebilir. Bazen konuşmadan çekinme veya korkma gibi durumlarda gözlemlenir.

Kekemeler sıklıkla kaçınma veya gizleme davranışları edinirler. Birinci durumda (kaçınma) birey, konuşmaktan büyük ölçüde kaçar. Bu durum sosyal izolasyona kadar götürebilir. İkinci durumda ise (gizleme) birey, 'zor' gelen sözcükler yerine eş anlamları kullanmaya gayret eder ve böylelikle kekemeliğini 'gizler'.

Dil ve konuşma terapisinde kekeleyen bireyler ve aileleri duruma karşı duyarsızlaşır, böylelikle kaçınma veya gizmleme davranışı gibi oldukça yorucu olan durumlar ortadan kalkar. Aynı zamanda iletişimine içeriğine konsantre olunduğu için daha rahat bir iletişim sağlanır. Kekemeliğin semptomları, yine dil ve konuşma terapisi ile kontrol altına alınabilir.

Kekemelik, mutlaka dil ve konuşma terapisinden destek alınması gereken bir durumdur. Dil ve konuşma terapistleri, durumu değerlendirip, terapiye ihtiyaç olup olmadığını ve ailenin nasıl yardımcı olabileceği konusunda bilgiler aktarırlar.